O projektu

Ko človek potuje skozi življenje, se njegovi pogledi na svet spreminjajo, a vrednote, zasejane vanj v mladosti, ostajajo. Globoka povezanost z naravo je zagotovo tisto, kar daje moč takrat, ko sonce zaide za temne oblake, ko iščeš pot dalje. Rani spomini s pomladnim vonjem po sveže prekopani prsti na domačem vrtu, po telohih izbrskanih izpod snežnih zaplat, hrustljavi rdeči redkvici, ščebetu ptic visoko v krošnjah sadnih dreves, kot žamet božajočih cvetnih lističih rdeče potonike … vse tako zelo domače, tako blizu.  Hvaležna za svoje otroštvo v  naravni učilnici Vrta se vprašam:

»Je današnjim otrokom dana ta možnost?« Zagotovo ne vsem.

Življenjski slog ljudi se naglo spreminja, odvisni smo od elektronskih naprav, brez nenehne povezave z internetom nemočni. Pametni telefoni v otroških in odraslih dlaneh nenehno usmerjajo korake. A vendarle smo  ljudje v popolnosti soodvisnosti z naravo. Hranimo se s tistim, kar daje mati Zemlja. Zelenjava, sadje, žitarice – vse za naše telo zraste na vrtu, ne v trgovskem centru.  In ko poleg hrane za telo potrebujemo hrano za dušo, globoko vdihnemo vase opojni vonj vrtnice ter se zavemo,  da smo živo bitje, drobec v popolni celoti.

Slovenija poleg naravnih lepot premore mnogo zanimivega grajenega vrtnega okolja, ki od nekdaj nastaja zaradi potrebe človeka po vplivu na sooblikovanje narave. Zaznan je razcvet vrtne kulture  v Evropi, Slovenija temu sledi. Obstaja množica okrasnih bivalnih, zbirateljskih, samooskrbnih ter botaničnih vrtov. Lastniki vlagajo energijo v njihovo nastajanje, nimajo pa učinkovitega podpornega okolja za njihovo promocijo. Neizkoriščen je velik izobraževalni potencial, saj so lastniki – ustvarjalci vrtov  bogata zakladnica znanja. Vse bolj potrebujemo sodobna informacijska orodja, ki omogočajo spremembe, so hitro dostopna, s celovitimi informacijami.

Ideje posameznikov lahko zaživijo le s skupnim delom. Sestavili smo odlično skupino študentov ter mentorjev in v okviru projekta Po kreativni poti do znanja začeli uresničevati zamisel o povezovanju ter predstavitvi slovenskih vrtov. Projekt z naslovom: »E – vrt: mreža izobraževalnih in bivalnih vrtov« je potekal od marca do julija 2018. Cilj projektov Po kreativni poti do znanja je ustvarjalno prelivanje univerzitetnega znanja z izkušnjami iz gospodarstva ter družbenega okolja z namenom skupnega razreševanja določenih izzivov.

V tem projektu smo zasnovali informacijsko platformo, imenovano eVrt, s katero bo omogočena povezava med ponudniki – lastniki  in iskalci – uporabniki vrtov. Nastajati je začela baza podatkov o slovenskih vrtovih, ki lahko predstavlja velike izobraževalne in turistične priložnosti.

Sodelovali so študenti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo s pedagoško mentorico/koordinatorico projekta dr. Melito Rozman Cafuta, študenti Filozofske fakultete s pedagoško mentorico  ddr. Ano Vovk Korže in študenti Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko s pedagoškim mentorjem dr. Markom Hölblom. Kot partnerja iz gospodarskega ter družbenega področja sta vključena podjetje Mikro malta d.o.o. Pragersko, delovna mentorica Tatjana P. Nekrep ter Slovensko društvo za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin,  delovni mentor Gorazd Mauer. Z nami je skozi celoten projekt sodeloval tudi Matjaž Nekrep Perc.

Študentje:

 • FERI – Miha Podplatnik, Tilen Hliš, Jaka Zavratnik,
 • FGPA – Lucija Cvejan, Tjaša Pauko, Dario Dogša,
 • FF – Špela Arzenšek, Danijel Davidovic.

V projektu smo se osredotočili na pet tipičnih predstavnikov vrtov: samooskrbni izobraževalni vrt, oblikovan okrasni bivalni vrt,  okrasni vrt z zbirkami rastlin, manjši botanični vrt in zgodovinski parkovni vrt.

Sledili smo prvotni vsebinski zasnovi projekta in izvedli naslednje aktivnosti:

 1. Identifikacija vrtov in izdelava kriterijev izobraževalnih vrtov
 2. Izbira vzorčnih izobraževalnih vrtov po določenih kriterijih
 3. Oblikovanje skupne zunanje podobe platforme in s tem mreže vrtov
 4. Oblikovanje e-prikaza posameznih tipov vrtov glede na zahteve in možnosti platforme
 5. Zasnova informacijske platforme za potrebe izobraževalnih vrtov
 6. Izdelava informacijske platforme s pilotnimi primeri vrtov
 7. Testiranje informacijske platforme na konkretnih primerih
 8. Promocija informacijske platforme v javnosti.

Študenti in mentorji smo opravili mnogo dela na terenu, saj smo obiskali zelo različne vrtove, jih raziskali in spoznanja uporabili pri izvajanju  nalog za dosego konkretnih ciljev. Študenti so uporabljali najnovejše pristope, ob pomoči pedagoških in delovnih mentorjev. Dosegli smo prvotno zastavljene cilje, hkrati ob povezanem skupinskem delu pridobili nova znanja in spretnosti.

Rezultati projekta PKP E – vrt so širši javnosti dostopni v obliki  informacijske platforme eVrt na  e-naslovu www.evrt.si. V pilotni fazi služi platforma eVrt za prepoznavanje izobraževalnih in bivalnih vrtov z vidika vsebine, pristopov, ponudbe izobraževalnih programov in izdelkov. Uporabniki lahko pridobijo  informacije o vrtovih, z enotnimi kriteriji je omogočena primerjava. Obiskovalci bodo lažje našli vrt, ki jih zanima. Šolarji bodo obiskali več vrtov, se izkustveno učili kaj zmore narava, imeli možnost predstaviti svoje šolske vrtove in povabiti starše na družinske izlete. Povečan obisk vrtov vpliva na hortikulturno ozaveščenost lokalnega okolja in ima neposreden vpliv na turistično prepoznavnost kraja.

Le s skupnimi močmi in resnično željo po povezovanju bomo zmogli širiti vrtno kulturo. Prenos znanj o načinih samooskrbe  na mlajše generacije je temeljnega pomena za zdravo prihodnost. Vabimo vse, ki Vam je skrb za okolje blizu, da obiskujete vrtove in širite zavedanje o njihovem pomenu.  Zaključek projekta E – vrt naj bo le vstopni korak za nova povezovanja.

Hvala študentkam in študentom, mentorjem ter vsem sodelujočim. Skupaj smo se mnogo naučili.